Derio - DOKUMENTUAK

ES

Eskuragarri dagoen dokumentazioa

3. Fasea: Jendaurreko erakustaldia (Aurrerakina)

 

Dokumentu teknikoak

 

 

Laburpen exekutiboa

   Dokumentazio idatzia

Laburpen exekutiboa

   Dokumentazio grafikoa

RE.1.a
RE.2.a
RE.3.a
RE.4.M
RE.5.a

   

Aurrerakina

   Dokumentazio idatzia

Aurrerakin-dokumentua

   Dokumentazio grafikoa

ANTOLAMENDU-EREDUKO ALTERNATIBAK
AA1.1A
AA1.1B
AA1.2A

 

ALTERNATIBAK ANTOLAMENDU-EREDUAREN AURREAN
AA2.1A
AA2.1B

 

LURZORUAREN SAILKAPENA
AE.1.1.A
AE.1.1.B

LURZORUAREN KALIFIKAZIO OROKORRA
AE.2.1.A
AE.2.1.B

GAINJARRITAKO BALDINTZAPENAK
AE.3.1.A
AE.3.1.B
AE.3.2.A
AE.3.2.B
AE.3.3.A
AE.3.3.B
AE.3.4.A
AE.3.4.B
AE.3.5.A
AE.3.5.B
AE.3.6.A
AE.3.6.B

ZUZKIDURA- ETA KOMUNIKAZIO-SISTEMA
AE4.1A
AE4.1B
AE4.2A

ONDARE ARKITEKTONIKOA
AK1.1A
AK1.1B 

MANTULIZ EREMUKO ALTERNATIBAK
AM.1.1.A
AM.2.1.A

 

Ingurumen ebaluazio estrategikoa

   Dokumentazio idatzia

Hasierako Agiri Estrategikoa

V. Eranskina. Ingurumen ebaluazio estrategikoaren eskaera

   Dokumentazio grafikoa

01. Lokalizazioa
02. Litologia
03. Geomorfologia
04. Geoteknikoa
05. Lurzoru erabilerak
06. Akuiferoen kalteberatasuna
07. Sare hidrografikoa
08. Landareria
09. Batasunen Intereseko Habitatak
10. Azpiegitura berdea eta urdina
11. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak
12. Teknologia arriskuak

 

0 eta 1. Faseak: Informazioa

 

Dokumentu teknikoak

Informazioa

   Dokumentazio idatzia

Informazio Memoria

   Dokumentazio grafikoa

Planoen Zerrenda

INFORMAZIO OROKORRA
1.1

LAG, LPS, LPP 
2.1
2.2
2.3
2.4.A
2.4.B
2.5.A
2.5.B

GAINJARRITAKO BALDINTZAPENAK
3.1.A
3.1.B
3.2.A
3.2.B
3.3.A
3.3.B
3.4.A
3.4.B
3.5

KOMUNIKABIDE-SAREA
4.1.A
4.1.B
4.2.A
4.2.B
4.2.C
4.2.D

LURZORUAREN ERABILERA NATURALAK ETA LANDAREDI-MAPA
5.1.A
5.2.A

HIRIGUNEAK: GAUR EGUNGO LURZORUAREN ERABILERAK
6.1.A
6.1.B
6.1.C
6.1.D
6.1.E
6.1.F
6.1.G
6.1.H

HIRIGUNEAK: BIZITEGI-ERAIKUNTZEN ERABILERAK
7.1.A
7.1.B
7.1.C
7.1.D
7.1.E
7.1.F
7.1.G
7.1.H

ARKITEKTURA-ONDAREA
8.1

INDARREKO PLANGINTZA
9.1.A
9.1.B

AZPIEGITURAK
10.1.A
10.1.B
10.1.C
10.1.D
10.1.E
10.1.F
10.1.G
10.1.H

10.2.A
10.2.B
10.2.C
10.2.D
10.2.E
10.2.F
10.2.G
10.2.H

10.3.A
10.3.B
10.3.C
10.3.D
10.3.E
10.3.F
10.3.G
10.3.H

10.4.B
10.4.C
10.4.D
10.4.E
10.4.F
10.4.G
10.4.H

10.5.D
10.5.E
10.5.F
10.5.G

 

Partaidetza dokumentuak

Parte-hartze programa

Kartela
Eskuorria
Hitzaldiaren aurkezpena