Derio - HAPO

ES

HAPOren Aurrerakinaren INDAR-IDEIAK

INGURUNE NATURALA

Mantuliz ingurua ingurune natural gisa babestea.

MUGIKORTASUNA

Derion dauden hiri-piezen arteko, eta inguruko udalerrien arteko lotura egokia bermatzea, trafiko-fluxuak eta konexioak hobetuz mugikortasun-modalitate guztietarako: ibilgailuak, bizikleta-ibilgailuak eta oinezkoak. Era berean, ibaietako eta ingurune naturaleko ibilbideak proposatzen dira, eta aparkaleku-eremuak handitzea.

ESPAZIO PUBLIKOA

Ibai-inguruneari balioa eman nahi zaio, eta bertan aisialdi eta aisialdi izaera sustatu Asua eta Untza ibaietan zehar, bai eta Seminarioaren inguruan ere.

ETXEBIZITZA

Dauden auzoen eta etxebizitzen hiri berroneratzearen alde egitea, lurzoru urbanizagarria eta etxebizitza berrien kopurua mugatuz, biztanleriaren beharrak asetzeko.

Ildo horretan, aipatu behar da gaur egun indarrean dauden arauek 2.215 etxebizitza inguru programatu zituztela 8 urteko indarraldirako, eta 18 urtetan % 41 baino pixka bat gehiago baino ez direla garatu. Gaur egun, bizitegi-kuantifikazio maximoa 1.486 etxebizitzakoa bada ere, Aurrerakinean 1.024 etxebizitza proposatzen dira.

JARDUERA EKONOMIKOA

Jarduera ekonomikorako lurzoru-erreserba bat antolatzea, HAPO berrian aurreikusten den hazkundetzako egokia, batez ere Parke Teknologikoko et Mintegi zaharreko eremuetan.

EKIPAMENDUAK

Derioko ekipamendu-sarea hobetzea, handitzea eta sendotzea.

Besteak beste, kiroldegia eta osasun-zentroa bezalako ekipamenduak eraberritu eta handitzeko aukera aurreikustea, eta lurzati egokiak erreserbatzea bestelako ekipamenduetarako (hezkuntzakoak, sozialak, etab.), bai eta trenbidea gainetik zeharkatzeko zubi-geltoki bat ere.

ONDAREA

Udalerriko kultura-intereseko ondasunak eta elementuak babestea, zaintzea eta zabaltzea.

KLIMA ALDAKETA ETA OSASUNA

Klima aldaketarekin lotutako arriskuei aurre egitea, hala nola bero-uharte efektuari, lehorteei, suteei eta uholdeei.

INKLUSIBITATEA

HAPOn genero-ikuspegia eta ikuspegi inklusiboa txertatzea, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko eta dauden desberdintasunak ezabatzen laguntzeko.

 

HAPOren Aurrerakinaren ALTERNATIBAK

Aurrerakinaren asmoa leku bakoitzeko irtenbideak aztertzea da. Horrela, hausnarketa eta eztabaida eragingo dituen aukera sorta bat eskaintzen da.

Alternatiba gehienak HAPOn sartzea proposatzen dira (“ereduan”) eta gutxi batzuek atzera botatzea. Atzera botatzeko arrazoia da haien ordez beste aukera batzuk hautatu dituztela, eta jendaurrean jarri ondoren integra daitezkeela. Kasu guztietan, dagokion fitxa erantsi da.

Mantulizerako alternatiben kasuan, kasu berezi gisa, alternatiba horiek ez dira planteatzen integratzera edo ezestera, partaidetza eta beste administrazio batzuen txostenen zain.